keyvisualHome
Ideaal en naam
Voorbeelden
Geschiedenis
Het bestuur
Statuten
Jaarstukken e.d.
Aanvraagprocedure
Stichtingsorgaan
<<>>
Donaties
Links
Contact
Sitemap

 STICHTING BEAUSEANT

 

De stichting Beauséant bevordert het vrije culturele leven.

 

Daaronder wordt in de zin van de sociale driegeleding van Rudolf Steiner verstaan: alle door individuele mensen in vrijheid genomen initiatieven in onderwijs, opleiding, kunst, wetenschap en religie die door henzelf gedragen worden en vervolgens sociale weerklank vinden. De inhoud van wat allemaal kan verschijnen in het vrije cultuurleven (ook wel als het "vrije geestesleven" aangeduid), is zeker niet per se antroposofisch, maar de noodzaak van deze vrijheid voor de moderne mens en mensheid wordt wel door Rudolf Steiner zeer helder verwoord. Het vrije cultuur- of geestesleven is een openbare ruimte in het sociale organisme van de gehele mensheid, waarin elke stroming vrij zijn gezichtpunten en werking kan ontwikkelen ten bate van de medemens.

Het werk van de stichting geschiedt vanuit de overtuiging, dat werkelijk nieuwe ideeën en impulsen (waaraan onze tijd op velerlei gebied dringend behoefte heeft) in eerste instantie door de inspanning van individuele mensen ontstaan als kiemen voor het komende-nieuwe.

Projecten van gevestigde instituten, bedrijven of kerkgenootschappen vallen hier dus niet onder. Met de term 'cultuurleven' worden ook meteen het bedrijfsleven en alle vormen van politieke activiteit uitgezonderd; daarvoor bestaan in die stromingen al andere stichtingen en fondsen. Projecten en initiatieven van dergelijke gevestigde instellingen en organisaties worden geacht al over enige achterban en daarmee over financieringsmogelijkheden 'in eigen kring' te beschikken.

Stichting Beauséant steunt individuele, vrij-cultureel ondernemende mensen en derhalve - naar haar beperkte mogelijkheden - ook opleidingskosten, stages of apparatuur die door een vernieuwend beroep inkomensverwerving daarna mogelijk maakt. In dat toekomstige beroep werkt de (nu) aanvrager dan naar verwachting in de zin van de beoogde vrijheid van cultuurleven. Dergelijke steun (indien verleend) kan momenteel uit niet meer dan één of enkele honderden euro's bestaan, maar wordt in de enkele aanvragen die aangenomen kunnen worden, eventueel voor meer jaren toegezegd.

Voor alle aanvragen, projecten en opleidingen eist de stichting, dat de aanvrager voor de volledige bekostiging ervan zélf een kring van vrienden of een steunkring vormt; andere stichtingen dan deze faciliteren vaak een dergelijke kring van vrienden voor een opleiding of initiatief.

De stichting is - in de zin van haar Tempelieren-ideaal - bereid om gevonden financieringen zeer helder en transparant van gevonden schenkers naar een initiatiefnemer te leiden. Daarbij speelt geen enkel vorm van kosten een rol: de stichting functioneert in volledige vrijwilligheid omwile van haar ideaal zonder zelfs maar enige onkostenvergoeding voor de bestuurleden.

 

 

Top